Contact

Pastorie , Pastoor M. Kenis

Adres: Burgemeester Janssenstraat 9, 6191 JB Beek
Tel. 046-4371062
Email: pastoorkenis@martinusbeek.nl

B.g.g. in noodgevallen:
kapelaan Horstman, tel. 046 – 4431250
diaken Janssen, tel. 045 – 5720713 of
Zuster Henriette, tel. 046-8501079

Spreekuren

Secretariaat voor misintenties en/of afspraken:
elke woensdag op de pastorie
van 09:30 tot 11:00 uur.