Ziekencommunie

Bij de zieken in onze parochie wordt er desgewenst elke donderdagavond voor de eerste vrijdag van de maand de ziekencommunie gebracht, tussen 19.00 en 20.00 uur.
Opgave bij pastoor Kenis of bij zuster Henriette (tel. 046-8501079)