Onze kerk beschikt over 16 lectoren die wekelijks helpen in de liturgie middels het voorlezen van de lezing(en), de antwoordpsalm en de voorbeden. Op hoogdagen worden er meerdere lectoren ingedeeld. Wilt U ook meehelpen of meer informatie?
U kunt zich melden bij Mw. Margo Meijs (tel. 046-4369187) of pastoor Kenis.

De woorddienst in de H. Mis heeft een dialoog structuur:
de 1ste Lezing meestal uit het oude testament, het woord van God, wordt beantwoord met een antwoordpsalm, 
de 2de Lezing uit het nieuwe testament, het woord van God, wordt beantwoord met zang, Alleluiavers, het H. Evangelie, het woord van God, gevolgd door een preek, homilie, wordt beantwoord met de geloofsbelijdenis, het Credo, en de Voorbede.