Ziekenbezoekgroep

Onder leiding van pastoor Kenis en zuster Henriette is er een Ziekenbezoekgroep in onze parochie. Mw. M. Indemans is secretaris van de groep.

Wensen voor ziekenbezoek kunnen kenbaar worden gemaakt aan de pastoor of aan zuster Henriette (tel. 046-8501079).

Daarnaast wordt er ook maandelijks ziekencommunie gebracht bij de zieken die daar prijs op stellen.