Privacyverklaring

Privacybeleid
In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring  worden verstrekt:

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Voor deze en andere gevallen heeft onze parochie een privacyverklaring beschikbaar.

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens
In onze parochie geldt het “Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens 2018” zoals door de diocesane bisschoppen van de Bisdommen in Nederland is vastgesteld op 10 mei 2018 en in werking is getreden op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door vrijwilligers van onze parochie die op de hoogte zijn dat de persoonsgegevens die ze kunnen inzien enkel gebruikt mogen worden voor het doel waar ze voor zijn verkregen. Het pastorale team en het kerkbestuur kunnen alle gegevens inzien; overige vrijwilligers enkel de gegevens die van belang zijn in hun werkgebied. 

Werkgebieden zijn acolieten, bloemengroep, catechese werkgroep,  collectanten, groenploeg, lectoren, organisten, parochiekantoor, poetsploeg, tienergroep en samenwerkingsverband met de parochies van Neerbeek, Spaubeek en Sweikhuizen. 

Binnen deze werkgebieden zijn ook de gegevens van de leden, die de leden zelf hebben aangedragen, voor elkaar in te zien.

Gedragscode pastoraat
De werkingssfeer van de “Gedragscode Pastoraat” geldt niet alleen voor beroepskrachten in onze parochie maar ook voor al onze vrijwilligers die met minderjarigen werken en mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare personen. 
Deze beroepskrachten en vrijwilligers in onze parochie hebben hiervoor ook een VOG verklaring. 
VOG verklaringen zijn er ook voor onze kerkmeesters en vrijwilligers die met geld van de parochie omgaan.

Contactformulier op deze website www.martinusbeek.nl
Als bezoekers reacties achterlaten op deze site, worden de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent verzameld om te helpen spam te detecteren.