Sacramenten

De Zeven Sacramenten

Als katholieken geloven we dat God werkt doorheen de Sacramenten van de Kerk. Een Sacrament vraagt altijd geloof in Gods werking door bemiddeling van een zichtbare menselijke bedienaar die namens Jezus christus en de Kerk handelt.