Biecht

Voor een geldige sacramentele biecht zijn vier dingen nodig: berouw; een persoonlijk uitspreken van zijn zonden; een priester die de absolutie (vergeving) kan schenken en een penitentie (boetewerk of gebed om God te tonen dat men zijn leven wil beteren).

In principe kan ieder op een redelijke tijd een afspraak maken voor een biecht(gesprek). Maar ook is er elke zaterdag van 12.00-12.30 uur biechtgelegenheid en de eerste vrijdag van de maand om 16.00 uur. Voor de grotere kerkelijke feesten is er een boeteviering, met als doel een groter berouw, een beter gewetensonderzoek en een gebed voor de bekering van de zondaars. Na afloop is er altijd gelegenheid om te biechten.