Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistieviering.

Als zodanig is de eerste communie, na het doopsel en het vormsel, de voltooiing van de christelijke initiatie. Oorspronkelijk vormen deze drie stappen van de christelijke initiatie ook één ritueel, zoals je nu nog kunt zien in het ritueel van het doopsel van volwassenen.

Communiceren? Hoe vaak zien we iemand te Communie gaan alsof ze iets gaan halen! Maar Jezus is Iemand. Een Communie tussen twee vrije personen kan alleen tot stand komen vanuit een echte liefde. Een persoonlijke liefde voor Jezus, aanwezig in de H. Hostie, roept vanzelf op tot aanbidding, vreugde en een persoonlijk gebed. Goed communiceren is altijd vruchtbaar: de H. Communie trekt ons in de brand van Jezus’ liefde. Ze laat ons meewerken, meebidden en meeleven met de Kerk in heel de wereld.

Het voor de eerste keer ontvangen van het altaarsacrament vraagt een passende voorbereiding en inleiding: eerste communiekinderen en hun ouders worden via de basisscholen (in groep 4) geinformeerd over de voorbereiding op dit Sacrament.

I.p.v. de term “Communie doen” spreken we voortaan liever van “de eerste Communie ontvangen”. Dat lijkt een detail, maar er zit een houding achter. Elk jaar zijn er ook kinderen die niet in Beek op school zitten en toch hier willen deelnemen aan de eerste Communie. Bij sommige manifestaties is meedoen belangrijker dan winnen, maar bij de Communie is de voorbereiding misschien belangrijker dan de deelname. I.v.m. de organisatie hiervan willen we vragen dat kandidaat-communicanten die niet op één van onze basisscholen zitten, zich tijdig aanmelden bij pastoor Kenis. Kinderen op de Beekse scholen krijgen in groep 4 een uitnodiging mee voor de ouderavond en de buitenschoolse voorbereiding, waarop het catecheseproject en traject naar de viering van dit Sacrament wordt toegelicht. Zo weten de ouders ook beter waarvoor ze kiezen als ze hun kind inschrijven voor de eerste Communievoorbereiding.