Kerkelijk Huwelijk

Kerkelijk trouwen?

Het belangrijkste is de juiste intentie van hart en verstand. Daar zal een geloofsdimensie bij moeten zijn, wil men eerlijk voor de Kerk trouwen. Uiteindelijk beloof je iets aan elkaar, maar ook aan God, die vertegenwoordigd wordt door Zijn Kerk, in de persoon van de kerkelijke bedienaar (priester/diaken) en twee getuigen.

In onze tijd verkeert het instituut huwelijk in een crisis. Meer dan ooit is een gewetensvolle voorbereiding op zijn plaats. Naast de individuele dromen en verwachtingen over het huwelijk, stelt ook de Kerk vragen aan het bruidspaar. De kerkelijke trouwbeloften en de liturgie van de huwelijkssluiting worden verduidelijkt in een voorbereiding. Misschien zijn er beletselen of bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk. Theoretische en praktische punten in deze, worden bij de voorbereiding behandeld. Er zijn jaarlijks drie gezamenlijke voorbereidingen.

Ook trouwen voor de kerk? Maak tijdig een afspraak met de pastoor, want ook de kerk of pastoor zou weleens niet beschikbaar kunnen zijn op de geplande dag.