Wijdingssacrament

Om priester/diaken/religieus te kunnen worden is er allereerst een roeping nodig. God kan mensen zo raken (roepen) dat ze hun leven totaal in dienst willen stellen van Zijn Kerk. Deze roeping wordt natuurlijk getoetst door de Kerkelijke leiding. Om diaken/priester/broeder/pater/zuster te kunnen worden dient een bisschop of kloosteroverste je als kandidaat aan te nemen. Meestal meld je je via een priester aan bij de bisschop of bij de kloosteroverste. Maar dat mag ook rechtstreeks.