Ziekenzalving

Het sacrament an de ziekenzalving is bedoeld om kracht te geven in het lijden. Dit sacrament verleent de zieke de genade van de heilige Geest. Het geeft heel de mens hulp en steun tot zijn heil, het schenkt hem hoop en vertrouwen op God, het sterkt hem tegen de beproevingen van de Boze en tegen de angst voor de dood; het helpt hem om het lijden niet alleen moedig te dragen, maar het ook te bestrijden, en het verleent genezing, wanneer het de zieke heilzaam is.

Voor ernstig zieken, mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of mensen die hun levenseinde zien naderen kan het sacrament van de ziekenzalving gevraagd worden. Het verdient de voorkeur om het tijdig aan te vragen en niet te wachten tot het laatste moment. U kunt hiervoor contact opnemen met pastoor Kenis of zijn plaatsvervanger. Dit sacrament kan herhaald worden, wanneer de zieke na de zalving weer beter werd of wanneer tijdens dezelfde ziekte de toestand verergert.