Samenwerking

De parochies van Beek, Neerbeek, Spaubeek en Sweikhuizen werken samen om de pastorale belangen van alle vier de parochies goed te kunnen behartigen.

Het pastorale team bestaat uit:

Pastoor Kenis, pastoor van Beek en Neerbeek en administrator van Spaubeek en Sweikhuizen

Kapelaan Horstman, ondersteunt pastoor Kenis bij alle pastorale werkzaamheden in alle vier de parochies

Diaken Janssen, ondersteunt pastoor Kenis in alle vier de parochies

Pastoor Geurts, verzorgt in de regel de zondagsmis in Sweikhuizen, incidenteel doet hij een Mis in een andere parochie voor zover zijn gezondheid dat toelaat.